พญ.ชนิศา  พิทธยาพิทักษ์

พญ.ชนิศา พิทธยาพิทักษ์

  • แผนก : เวชปฏิบัติทั่วไป
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง :  
  • ความสนใจ :  
  • ภาษา : อังกฤษ, ไทย

แนะนำตัว

  • ตรวจสุขภาพ
  • ส่งเสริมสุขภาพ แนะนำการดูแลสุขภาพ