แผนกจักษุ โรงพยาบาลจอมเทียน

“ดวงตา” เป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เรามองเห็นและการมองเห็นที่ชัดเจนมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตได้อย่างปกติ  ดังนั้น “ดวงตา” จึงควรต้องได้รับการถนอมดูแลอย่างพิถีพิถัน และเมื่อเกิดปัญหาควรได้รับการแก้ไขดูแลรักษาอย่างทันท่วงที

 

แผนกจักษุ โรงพยาบาลจอมเทียน พร้อมให้คำแนะนำและบริการตรวจรักษาสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจักษุวิทยา ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและทันสมัย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์และพยาบาล

โรคที่สามารถสร้างความเสียหายกับดวงตามีมากมาย โดยสาเหตุของการเกิดโรคมาจากหลายประการ เช่นการใช้สายตาในการดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ภาวะระคายเคืองจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี ลม ฝุ่น สิ่งสกปรก หรือแสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงเป็นเวลานาน ภาวะเลนส์แก้วตาเสื่อม เป็นต้น

 

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

  • ตรวจวัดความดันลูกตา จอประสาทตา
  • ตรวจลานสายตาเพื่อทำใบขับขี่
  • ตรวจวัดสายตา วัดความสามารถของการมองเห็น ตรวจตาบอดสี
  • ตรวจรักษาภาวะกล้ามเนื้อตาผิดปกติ ตาเหล่ ตาเข
  • ตรวจรักษาและผ่าตัด ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อกระจกโดยเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม
  • ตรวจรักษาโรคเบาหวานขึ้นตา
  • ตรวจรักษาอาการติดเชื้อบริเวณดวงตาทุกประเภท

 

► แพ็กเกจสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง

► แพ็กเกจผ่าตัดลอกต้อเนื้อ

วันให้บริการ

  • วันพฤหัสบดี    เวลา 13.00-16.00 น.
  • วันศุกร์          เวลา 09.00-15.00 น.

กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับการตรวจที่ แผนกจักษุ โรงพยาบาลจอมเทียน โทร. 0 3312 5999