การตั้งครรภ์และการคลอดเป็นเหตุการณ์ที่จะสร้างความปิติและความสุขให้กับครอบครัว และเนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในช่วงชีวิตของสตรี ซึ่งทุกครอบครัวมีความคาดหวังว่ามารดาจะผ่านกระบวนการคลอดไปได้อย่างปลอดภัยและทารกแข็งแรงมีสุขภาพดี

 

ทั้งนี้การดูแลสตรีตั้งครรภ์ทั้งในระยะก่อนคลอดและระยะคลอดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่แพทย์และพยาบาลจะประสานมือร่วมกันเป็นทีม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายแม่และลูกปลอดภัย

 

วันนี้ แผนกห้องคลอดโรงพยาบาลจอมเทียน เราพร้อมแล้วในการให้บริการเพื่อให้มารดาตั้งครรภ์ปลอดภัยและคลายความกังวลโดยมุ่งเน้นในทุกมิติ

 

มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัย

  • ทีมสูติแพทย์ และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์สูง สามารถจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับคุณแม่ได้ดี ทีมพยาบาลพยาบาลเฉพาะทางก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการในการดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถสังเกตุอาการและการเปลี่ยนแปลงของมารดา ทารกและให้การดูแลได้อย่างรวดเร็ว
  • การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) เพื่อความมั่นใจว่าทารกปลอดภัย
  • ความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล
  • ความพร้อมของห้องคลอดที่สะอาด ได้มาตรฐาน สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศสงบ และมีห้องรอคลอดที่ออกแบบเพื่อคลายความวิตกกังวลก่อนเข้ารับการคลอด

มุ่งเน้นการดูแลและคุณค่าของชีวิต

  • สามารถดูแลมารดาที่ตั้งครรภ์และมีอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ขึ้นไปทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  • การดูแลเพื่อช่วยผ่อนคลายความกลัวและกังวลในระหว่างการคลอดเพื่อสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์

มุ่งเน้นสายใยความสัมพันธ์

  • การให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาซึ่งเป็นวิธีสร้างสายใยความรักความผูกพันที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งระหว่างแม่กับลูก
  • การสื่อสารที่ดีจากบุคลากรคือปัจจัยที่สำคัญสำหรับคุณพ่อ คุณแม่มือใหม่ เราพร้อมสำหรับความไว้วางใจและประสบการณ์ที่สำคัญในทุกช่วงเวลาที่น่ายินดีนี้

 

ห้องคลอด โรงพยาบาลจอมเทียน เรามุ่งมั่นที่จะบริการเพื่อสร้างคุณค่าและความหมายในการคลอดครั้งนี้

นัดหมายแพทย์เพื่อฝากครรภ์  โรงพยาบาลจอมเทียน โทร. 03312 5999

 

บันทึกหน้าแรกของน้องวิคตอเรีย : คลอดเคสแรก