ICU ช่วงเวลาวิกฤตสู่ความอุ่นใจ

หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (Intensive Care Unit - ICU) ของโรงพยาบาลจอมเทียน พร้อมให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือมีอาการสาหัสจำเป็นต้องมีการดูแลเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต การดูแลรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัยอย่างที่สุด

 

เพราะเราเข้าใจความหวังและความห่วงใยต่อคนที่คุณรักที่จะเข้ามาใช้บริการ จึงจัดเตรียมทุกมิติของความมั่นใจเพื่อให้คุณอุ่นใจในบริการตามมาตรฐานสากล

ความมั่นใจในทีมบุคลากรเฉพาะทาง

 • ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยหนักโดยเฉพาะ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ทีมเภสัชกร เพื่อการวางแผนการใช้ยา ร่วมกับแพทย์ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับโรค
 • นักกายภาพบำบัด ทำการประเมินทางกายภาพ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะร่างกาย
 • นักกำหนดอาหารที่มีการดูแลด้านโภชนาการที่เหมาะสมกับร่างกายผู้ป่วยเฉพาะราย

ความมั่นใจในการดูแลรักษา

 • ดูแลผู้ป่วยหนักโรคทางอายุรกรรม ครอบคลุมตั้งแต่วัยเด็กถึงผู้สูงอายุ
 • ดูแลผู้ป่วยหนักระบบทางเดินหายใจ
 • ดูแลผู้ป่วย เพื่อสังเกตุอาการหลังการผ่าตัดทางศัลยกรรม-กระดูกและด้านสูตินรีเวช
 • ดูแลผู้ป่วยในภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตและผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะวิกฤต

ความมั่นใจในการให้บริการด้วยมาตรฐานสากล

 • ผู้ป่วยได้รับบริการรักษาพยาบาล การประเมินภาวะเปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้
 • ทีมสหสาขาวิชาชีพมีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน อย่างต่อเนื่องถูกต้องและรวดเร็วโดยมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้ป่วยพ้นจากภาวะวิกฤตนี้ให้เร็วที่สุด
 • พื้นที่ที่ออกแบบในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตโดยเฉพาะ ลักษณะภายในห้องผู้ป่วยวิกฤตเป็นห้องเดี่ยว มีความเป็นส่วนตัว ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจากผู้ป่วยอื่น
 • มีระบบการป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีห้องแยกความดันลบ (Negative Pressure Room) สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อทางเดินหายใจโดยเฉพาะเช่นกลุ่มวัณโรค เป็นต้น
 • มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • การได้รับข้อมูลของญาติ โรงพยาบาลจอมเทียนได้จัดให้มีห้องให้ข้อมูลและคำปรึกษาไว้ภายใน ICU เพื่อให้ญาติสามารถพูดคุยสอบถาม และร่วมกันวางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์และทีมสหวิชาชีพอย่างเป็นส่วนตัว

เราพร้อมแล้วเพื่อการดูแลอย่างห่วงใยและเอาใจใส่

เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยและสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากเท่าที่จะเป็นไปได้

สอบถามเพิ่มเติม หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลจอมเทียน โทร. 0 3312 5999