มีคำกล่าวเคยบอกไว้ว่า "การมีประกันรักษาเปรียบเสมือนมีเทวดาคุ้มครอง" เพราะปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างมาก แค่หกล้มภายนอกดูเหมือนจะไม่รุนแรงอะไร

แต่เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าภายในนั้นรุนแรงแค่ไหน หรือแม้แต่อาการเจ็บป่วยเป็นหวัดแล้วปล่อยไว้ไม่รักษาก็อาจสร้างปัญหาให้สุขภาพได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นการทำประกันอุบัติเหตุหรือประกันสุขภาพถือเป็นสิ่งจำเป็น

ถึงแม้ว่าการทำประกันอาจมองไม่เห็นผลตอบแทนในวันนี้ แต่ในอนาคตสิ่ง ๆ  นี้จะทำให้คุณเห็นคุณค่าของการทำประกันอย่างแน่นอน เพราะประกันจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงเงินชดเชยรายวันตามกรมธรรม์ที่ซื้อ

 

แต่ปัญหาที่ตามมาของผู้ทำประกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย คือ การต้องสอบถามโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษาว่าสามารถใช้ประกันจากบริษัทนี้ได้หรือไม่ แน่นอนว่าสิ่งๆ 

นี้อาจสร้างความล่าช้าให้กับผู้ป่วย ดังนั้นโรงพยาบาลจอมเทียนเข้าใจปัญหานี้เป็นอย่างดี เพราะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถรอได้

เราจึงพร้อมให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพที่มีสิทธิความคุ้มครองตามแผนกรมธรรม์ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยสิทธิพิเศษการบริการผู้ป่วยที่มีประกันและใช้รับบริการกับโรงพยาบาลจอมเทียนมีดังต่อไปนี้

 

 

แบบที่ 1 เหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วย

          ผู้มีประกันผู้ป่วยนอกคุ้มครองทุกวงเงินโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

 

รายละเอียด

  • กรณีเจ็บป่วยโรคทั่วไป อาทิ เช่น ไอ เจ็บคอ มีไข้ ท้องเสีย อาเจียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่การวินิจฉัยของแพทย์
  • เหมาจ่ายไม่เกินวงเงินแผนประกัน

 

แบบที่ 2 รักษาอุ่นใจ เมื่อเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ

(ไม่ต้องจ่ายส่วนเกินค่าห้องพักผู้ป่วยใน) ทุกแผนประกัน

 

รายละเอียด

  • ไม่เก็บส่วนเกินค่าธรรมเนียมห้องพักผู้ป่วยใน(ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต)
  • กรณีมีส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล สามารถรับส่วนลดได้ 20%

 

บริษัทประกันที่สามารถใช้สิทธิ์กับโรงพยาบาลจอมเทียน

 

 

เพราะเรารู้ว่าอาการเจ็บป่วยของคุณไม่อาจรอได้โรงพยาบาลจอมเทียนจึงครอบคลุมกรมธรรม์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้บริการพร้อมสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่เราอยากมอบให้

เช็คสิทธิ์ประกันสุขภาพได้ที่ โรงพยาบาลจอมเทียน โทร. 0 3312 5999