บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น - Respite Care Jomtian Hospital

Respite Care Jomtian Hospital  โรงพยาบาลที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ที่ต้องการ

การดูแลระยะยาว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หลงลืม พาร์กินสัน ให้อาหารทางสายยาง ฯลฯ ดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

และปลอดภัยของผู้รับบริการโดยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ ผู้ช่วยพยาบาล พร้อมบริการรถพยาบาล และทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ รับ-ส่งระหว่าง บ้านและโรงพยาบาล  เราใส่ใจทุกขั้นตอนการดูแล ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ การบริการอย่างมืออาชีพ

และอุ่นใจได้หากผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย มีอาการเปลี่ยนแปลงหรือมีภาวะฉุกเฉินตามสภาวะโรค เรามีแพทย์ประจำคอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง เราพร้อม

"ดูแลคนที่คุณรัก...ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี"

การบริการ ให้การดูแลผู้รับบริการ 3 กลุ่ม  ดังนี้ 

  1. 1) Long term care
  2. 2) End of life care
  3. 3) Recovery care (Post Stroke/ Post Operation) 

▪ ทีมแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น ให้การตรวจประเมินอาการก่อนเข้ารับบริการ และวางแผนการดูแล มีการตรวจเยี่ยมสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง หากผู้รับบริการมีความต้องการปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม หรือเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉินตามสภาวะโรค พยาบาลรายงานแพทย์เพื่อเข้าเยี่ยมตรวจประเมินผู้รับบริการทันที ตลอด24 ชม.

 

▪ ทีมพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ดูแลประเมินอาการและสัญญาณชีพ ช่วยเหลือการทำกิจวัตรประจำวัน ดูแลจัดกิจกรรมสันทนาการ  ที่เหมาะสมตามช่วงอายุและสภาวะโรครายบุคคล จัดกิจกรรมตามเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์

 

▪ ห้องพักเป็นแบบห้องเดี่ยว เน้นความเป็นส่วนตัว ความสะอาดปลอดภัย  เตียงนอนเป็นระบบไฟฟ้า สามารถปรับระดับได้ มี safety box มีบริการรับซักรีดเสื้อผ้า มีแม่บ้านดูแลและทำความสะอาดห้องพัก สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

▪ ทีมนักกายภาพบำบัด   พร้อมด้วยอุปกรณ์เฉพาะทางในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้สามารถกลับมายืน เดิน หรือนั่งได้อย่างปลอดภัย และยังส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ในส่วนของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ การบริหารร่างกาย เพื่อชะลอการเสื่อมของสุขภาพ อีกทั้งส่งเสริมความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันผู้รับบริการ

 

▪ นักโภชนาการ ในการดูแลที่มากกว่าการทำอาหาร คืออาหารจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะต่อวัยและต่อสภาวะโรค สะอาด และมีรสชาติที่ดี เพื่อความสุขและสุขภาพที่แข็งแรงของผู้รับบริการ

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 092 247 2910 หรือ 0 33312 5999

Email : [email protected]