ห้องพักผู้ใหญ่

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โซฟาสำหรับรับรองผู้เยี่ยม TV ตู้เย็น โต๊ะรับประทานอาหาร

ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาลที่พร้อมดูแลคุณ

อาหาร 3 มื้อสำหรับผู้ป่วย

 

ห้องพักผู้ป่วยเด็ก

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โซฟาสำหรับรับรองผู้เยี่ยม TV ตู้เย็น โต๊ะรับประทานอาหาร

ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาลที่พร้อมดูแลคุณ

อาหาร 3 มื้อสำหรับผู้ป่วย

 

หออภิบาลทารกแรกเกิด

ให้การดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน แก่ทารกแรกเกิดคลอดครบกำหนดที่เกิดในโรงพยาบาล ดูแลตั้งแต่แรกรับย้ายจากแผนกห้องคลอด ในกลุ่มคลอดเองธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด จนกระทั่งแข็งแรงและกลับบ้านได้

ห้องคลอด

ให้บริการดูแลสตรีตั้งครรภ์และมีอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ ตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ (NST ), การดูแลการคลอดปกติ , การเตรียมผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง และผู้ป่วยฉุกเฉินด้านนรีเวช โดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ห้องผ่าตัด

  • ให้บริการการรักษาด้วยเทคนิคการผ่าตัด / การช่วยตรวจวินิจฉัย ด้วยอุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษ
  • การผ่าตัดที่ต้องวางยาสลบระงับความรู้สึกทั่วร่างกายหรือใช้ในการผ่าตัดอวัยวะที่สำคัญ เช่น การผ่าตัดคลอด การผ่าตัดกระดูกและข้อ  การผ่าตัดช่องท้อง 
  • ให้การพยาบาลครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก  ตามมาตรฐานในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานและมาตรฐานการจำหน่ายผู้ป่วย
  • ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยและครอบครัวครอบคลุมทั้งระยะก่อนและหลังการผ่าตัดโดยมีการส่งต่อทีมดูแลหลังการผ่าตัดต่อเนื่อง

หอผู้ป่วยวิกฤต

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตรวมที่มีอายุมากกว่า 28 วัน  ผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม ศัลยกรรม    ศัลยกรรมกระดูก  สูตินรีเวช ผู้ป่วยโรคทางประสาทและสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด    รวมถึงผู้ป่วยเด็ก  เป็นการรับผู้ป่วยจากแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ที่มีอาการหนัก หรือรับย้ายจากหอผู้ป่วยจากห้องผ่าตัด   และรับดูแลผู้ป่วยจากสถานพยาบาลอื่นๆ

ห้องฉุกเฉิน

  • ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ให้บริการ Clinic นอกเวลา 18.00 - 07.00น.
  • รับส่งต่อผู้ป่วยตามสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยหรือตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ
  • รับทำหัตถการเฉพาะทาง เช่น ล้างแผล,ใส่เฝือก, ผ่าตัดฝี, ใส่ท่อสายยางผ่านระหว่างรูจมูกลงไปยังกระเพาะอาหาร เป็นต้น
  • รับดูแลสังเกตการณ์ผู้ป่วยไม่เกิน 3 ชั่วโมง เช่น ฉีดยา ให้น้ำเกลือ เป็นต้น
  • รับรักษาผู้ใช้ พรบ.จากรถทุกประเภท โดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามสิทธิ