แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ทีมแพทย์ของเรา

image

นพ.กิจการ จันทร์ดา

อายุรแพทย์

image

นพ.เฉลิมพล อิณชิต

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.ชนิศา พิทธยาพิทักษ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.นงเยาว์ ชวาลตันพิพัทธ์

กุมารแพทย์

image

นพ.ปุณยธร พัฒนธิติกานต์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

image

พญ.พชรวลี ทรัพย์วิไล

สูตินรีแพทย์

image

พญ.อังสุพัชร์ พรชัย

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.อันธิกา ท้าวเพชร

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.ภัทรภร นรินทร์นอก

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

นพ.จิตตพันธ์ จุรีกานนท์

จักษุแพทย์

image

นพ.สันต์ เมธาศิริ

จักษุแพทย์

image

นพ.ธนา เชื้อบัณฑิต

ศัลยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

image

นพ.พูลศักดิ์ สัมฤทธิ์มโนพร

ศัลยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

image

พญ.ณัฐวรรธน์ กลีบจันทร์

วิสัญญีแพทย์

image

นพ.อนุสรณ์ อรรถศรีวร

ศัลยกรรมทั่วไป

image

พญ.บุณยาพร จันทรจำนง

จักษุแพทย์

ประสบการณ์จากผู้รับบริการ

A-Knife คือมีดผ่าตัดที่ออกแบบเพื่อใช้ผ่าตัดโรคนิ้วล็อคแบบเจาะผิวหนัง สามารถผ่าตัดนิ้วล็อคด้วยบาดแผลขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิเมตรทดแทนการผ่าตัดแผลเปิดแบบมาตรฐานที่มีบาดแผลประมาณ 1.5 เซนติเมตร ไม่ต้องเย็บบาดแผล ช่วยให้ผู้ป่วยมีระยะพักฟื้นสั้นสามารถกลับไปใช้งานมือได้เร็วใช้เวลาผ่าตัดน้อย ลดความซับซ้อนและลดอุปกรณ์ในการผ่าตัด

อ่านทั้งหมด
Image

A-Knife นวัตกรรมแก้ปัญหานิ้วล็อคเพื่อคุณ ปลดล็อคนิ้วได้ใน 5 นาที แผลเล็ก ปลอดภัย ไม่ต้องเย็บแผล