แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ทีมแพทย์ของเรา

image

นพ.กิจการ จันทร์ดา

อายุรแพทย์

image

นพ.เฉลิมพล อิณชิต

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.ชนิศา พิทธยาพิทักษ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.นงเยาว์ ชวาลตันพิพัทธ์

กุมารแพทย์

image

นพ.ปุณยธร พัฒนธิติกานต์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

image

พญ.พชรวลี ทรัพย์วิไล

สูตินรีแพทย์

image

พญ.อังสุพัชร์ พรชัย

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.อันธิกา ท้าวเพชร

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.ภัทรภร นรินทร์นอก

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

นพ.จิตตพันธ์ จุรีกานนท์

จักษุแพทย์

image

นพ.สันต์ เมธาศิริ

จักษุแพทย์

image

นพ.ธนา เชื้อบัณฑิต

ศัลยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

image

นพ.พูลศักดิ์ สัมฤทธิ์มโนพร

ศัลยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

image

พญ.ณัฐวรรธน์ กลีบจันทร์

วิสัญญีแพทย์

image

นพ.อนุสรณ์ อรรคศรีวร

ศัลยแพทย์

image

พญ.บุณยาพร จันทรจำนง

จักษุแพทย์

image

นพ.กานต์สถิต ถาวรสวัสดิ์

กุมารแพทย์

image

พญ.ฐิติมา คณาเดช

จักษุแพทย์

image

พญ.พิชชาภา ลัภนะก่อเกียรติ

อายุรแพทย์

image

พญ.ปภิชญา พิเชียรโสภณ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม

ประสบการณ์จากผู้รับบริการ

คนไข้ประสบอุบัติเหตุจนร่างกายขยับไม่ได้ ต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีที่รพ.แห่งหนึ่ง หลังผ่าตัดคนไข้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพ เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม จึงต้องหารพ.ที่มีนักกายภาพอยู่เป็นประจำ และทำกายภาพให้ได้ทุกวัน เพื่อต้องการที่จะให้ตัวเองฟื้นตัวได้เร็วที่สุด จนมีคนแนะนำให้รู้จักกับรพ.จอมเทียน ที่ตอบโจทย์ความต้องการให้คนไข้ และข้อที่คนไข้ประทับใจอีกเรื่อง ก็คือให้คนในครอบครัวสามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ตลอดระยะเวลาของแพ็กเกจที่เลือก คนไข้ตัดสินใจอยู่รักษาที่รพ.จอมเทียนเป็นเวลา 2 เดือน และเป็น 2 เดือนที่ให้ประสบการณ์ที่ดีกับคนไข้ หากฝึกฝนทำกายภาพเป็นประจำตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนหลังการผ่าตัด เมื่อร่างกายฟื้นตัวดีขึ้น กำลังใจและความมั่นใจว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมได้ มันคือเรื่องจริง..จากประสบการณ์ของตัวเอง

อ่านทั้งหมด
Image

โปรแกรมฟื้นฟูกายภาพหลังการผ่าตัด