แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

Dysport -Botulinum toxin-

ทีมแพทย์ของเรา

image

นพ.กิจการ จันทร์ดา

อายุรแพทย์

image

นพ.เฉลิมพล อิณชิต

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.ชนิศา พิทธยาพิทักษ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.นงเยาว์ ชวาลตันพิพัทธ์

กุมารแพทย์

image

นพ.ปุณยธร พัฒนธิติกานต์

ศัลย์แพทย์กระดูกและข้อ

image

พญ.พชรวลี ทรัพย์วิไล

สูตินรีแพทย์

image

พญ.อังสุพัชร์ พรชัย

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.อันธิกา ท้าวเพชร

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.ภัทรภร นรินทร์นอก

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

นพ.จิตตพันธ์ จุรีกานนท์

จักษุแพทย์

image

นพ.สันต์ เมธาศิริ

จักษุแพทย์

image

นพ.ธนา เชื้อบัณฑิต

ศัลยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

image

นพ.พูลศักดิ์ สัมฤทธิ์มโนพร

ศัลยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

image

พญ.ณัฐวรรธน์ กลีบจันทร์

วิสัญญีแพทย์

ประสบการณ์จากผู้รับบริการ

คนไข้เคสผ่าตัด..เคสแรกของรพ.จอมเทียน ที่ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์และความประทับใจในการมารับบริการที่นี่ และด้วยมาตรฐานใหม่เรื่องความปลอดภัยในยุค COVID-19 ทำให้คนไข้มั่นใจและเชื่อใจในบริการของรพ.จอมเทียนเป็นอย่างมาก

อ่านทั้งหมด
Image

คุณบูรพา "ผ่าตัดปลอดภัยมาตรฐานยุคใหม่ COVID-19"