แพ็กเกจและโปรโมชั่น

ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ทีมแพทย์ของเรา

image

นพ.กิจการ จันทร์ดา

อายุรแพทย์

image

นพ.เฉลิมพล อิณชิต

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.นงเยาว์ ชวาลตันพิพัทธ์

กุมารแพทย์

image

นพ.ปุณยธร พัฒนธิติกานต์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

image

พญ.พชรวลี ทรัพย์วิไล

สูตินรีแพทย์

image

พญ.อังสุพัชร์ พรชัย

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.อันธิกา ท้าวเพชร

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

พญ.ภัทรภร นรินทร์นอก

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

นพ.จิตตพันธ์ จุรีกานนท์

จักษุแพทย์

image

นพ.สันต์ เมธาศิริ

จักษุแพทย์

image

นพ.ธนา เชื้อบัณฑิต

ศัลยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

image

นพ.พูลศักดิ์ สัมฤทธิ์มโนพร

ศัลยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

image

พญ.ณัฐวรรธน์ กลีบจันทร์

วิสัญญีแพทย์

image

นพ.อนุสรณ์ อรรคศรีวร

ศัลยแพทย์

image

นพ.กานต์สถิต ถาวรสวัสดิ์

กุมารแพทย์

image

พญ.ฐิติมา คณาเดช

จักษุแพทย์

image

พญ.พิชชาภา ลัภนะก่อเกียรติ

อายุรแพทย์

image

พญ.ปภิชญา พิเชียรโสภณ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม

image

พญ.สินีนุช มาลัยศรี

กุมารแพทย์

image

นพ.ธนาวุฒิ วัจนประดิษฐ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

image

นพ.อภิรักษ์ ตั้งอนันตรัตน์

จักษุแพทย์

image

นพ.สุขุมพัทธ์ ณ น่าน

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

image

นพ.วรพงษ์ สุดสงวน

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

image

นพ. ชลวัฒน์ ทองไทยสิน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม

image

นพ. ภูรินท์ โทประเสริฐ

สูตินรีแพทย์

ประสบการณ์จากผู้รับบริการ

3 ปี แห่งความไว้วางใจ โรงพยาบาลจอมเทียน กับก้าวแรกสู่สังคมสุขภาพดี.. ไปด้วยกัน

อ่านทั้งหมด
Image

3 ปี แห่งความไว้วางใจ โรงพยาบาลจอมเทียน