3 rd Anniversary Jomtienhospital

3 rd Anniversary Jomtienhospital

 

She spent another month at Respite Care Hospital after the surgeries.

 

ความประทับใจของคุณอุษา รับการผ่าตัดข้อเข่าเทียม

 

คุณดวงแข เมธาศิริ อายุ 84 ปี เข้ารับการผ่าตัดสะโพกเพราะเกิดจากอุบัติเหตุ 

เดินทางจาก จ.นครพนม เพื่อมารักษาตัวเองจากการปวดสะโพก

 

RESPITE CARE

RESPITE CARE

 

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมและพักฟื้นหลังผ่าตัดแบบรายวัน (Respite Care) 

โปรแกรมฟื้นฟูกายภาพหลังการผ่าตัด

 

Recap 3 วัน ที่ฉันมีนม (EP.2)

 

4 เรื่องต้องรู้ ก่อนเสริมหน้าอก (EP.1)